Kinoškola

Koncepce

Kinoškola je neformálně vzdělávací platformou se zaměřením na kulturní a kreativní odvětví. Ve své činnosti propojuje umění s designem, pedagogikou a přesahy do veřejného prostoru. Prostřednictvím výstav, kurzů a workshopů seznamuje veřejnost s tvorbou v oblasti digitálních médií, audiovize, her a videoher, včetně tradičních technik. Věnujeme se také edukaci pedagogů a důležitá je pro nás spolupráce se školami. Pořádáme odborné přednášky, sympozia, včetně online akcí. Naší ambicí je vzdělávat, kultivovat prostor okolo nás a propojovat laickou veřejnost i pedagogy s profesionály z kreativních odvětví.

Koncepce Kinoškoly vznikla v roce 2022 v rámci spolupráce spolku GRAU kllktv (Galerie Art) s Ateliérem Duchů. Kromě Kina Art, v jehož prostorách Kinoškola působí, je pro nás zásadní spolupráce s FaVU VUT.

Projekt vznikl za finanční podpory Statutárního města Brna v rámci programu Kulturně kreativních odvětví.

Současné aktivity

V současnosti nabízíme veřejnosti dlouhodobé kurzy i jednorázové workshopy z oblasti herní tvorby (game design / game art), digitální ilustrace nebo audiovizuální tvorby (techniky animace). Naší ambicí je tematicky rozšiřovat nabídku o nové formáty, rozvíjet užší spolupráci se školami, včetně aktivit směřovaných přímo na pedagogy.

Fotografie Fotografie

Historie Kinoškoly

Svým názvem se Kinoškola hlásí k odkazu Centra pro filmovou a audiovizuální výchovu – Kinoškola, které do roku 2016 působilo v Kině Art. Centrum nabízelo kurzy technik animace i hraného filmu, projekce a workshopy pro školy, nebo vzdělávací akce a sympozia pro pedagogy. V rámci pracovní skupiny pro podporu filmové a audiovizuální výchovy Kinoškola spolupracovala s Národním filmovým archivem, Centrem dokumentárního filmu v Jihlavě, s Animánií nebo s Doc Alliance.

Fotografie

Na projektu se podílí

GRAU kllktv

Spolek Grau kllktv je pohyblivým prostorem dlouhodobých i dočasných projektů na poli současného umění. Aktuálně je jeho hlavní aktivitou činnost Galerie Art (od roku 2011) a galerie Billboard (od 2020), situovaných v prostorách a do okolí budovy Kina Art na Cihlářské 19 v Brně. V roce 2018 začal Grau kllktv vedle výstavních aktivit rozvíjet také publikační platformu Grau Chronicles. Spolek v minulosti provozoval rezidenční Grau Studios, Galerii Jádro, vitrínu Anne Frank Memorial v průchodu do kavárny Spolek, lightbox v The Distillery Social Reactor na Pekařské ulici. Dlouhodobě spolupracuje s Kinem Art, Festivalem B16 a Galerií TIC (roční kurátorské pásmo Galerie konText), stejně jako s FaVU VUT.

Ateliér Duchů

Ateliér Duchů se pohybuje v meziprostoru akademické sféry a herního vývoje. Jeho cílem je produkce na pomezí vývoje her, publikování a volné tvorby. Pracuje v duchu interdisciplinárního optimismu, který zahrnuje rozšíření současného pohledu na videohry v kontextu současného umění a kultury. Jeho tým přirozeně vychází z půdorysu dění v ateliéru Herních médií (FaVU VUT) a z brněnské scény vývoje her a vzdělávání. Z pozice autorské tvůrčí skupiny realizuje projekty, jejichž spektrum není omezeno pouze digitální produkcí nebo videoherním formátem.